INTERNETOWY PLAN MIASTA

plan miasta

ROZKŁADY JAZDY

   
 
PKP


rozmiar: A A A
Kolejne pieniądze z Unii na edukację uczniów z Zielonce
 Urząd Miasta Zielonka pozyskał 273 tys. zł na kontynuację zajęć wyrównawczych i dodatkowych (rozwijających) dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych w Zielonce w ramach projektu pt. "Na indywidualizację stawiamy, efekty w nauczaniu mamy". 

Celem  projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III szkół podstawowych nr 1, nr 2, nr 3 funkcjonujących w Gminie Zielonka, dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych.

Wszystkie ww. szkoły zrealizują zajęcia wyrównawcze i dodatkowe, wspierające indywidualizację procesu nauczania.

W szkołach realizowane będą następujące zajęcia:

- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, (w tym zagrożonych dysleksją)
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy
- zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej
- gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy
- specjalistyczne zajęcia terapeutyczne –rewalidacyjne
- zajęcia rozwijające zainteresowania zdolności matematyczno–przyrodnicze
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych muzycznie
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych plastycznie
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych informatycznie
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności językowych
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych językowo
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych matematycznie


W ramach realizacji projektu, w materiały dydaktyczne wyposażone zostaną wszystkie 3 zielonkowskie szkoły podstawowe.

Obecnie trwają czynności formalne poprzedzające podpisanie umowy o dofinansowanie realizacji projektu.

Kwota przyznanego dofinansowania wynosi dokładnie: 273 700,00 zł. Realizacja projektu nie wymaga wniesienia wkładu własnego - jest to 100% dofinansowania ze środków europejskich.
 
_________

Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Współfinansowany będzie przez Unie Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Zgłoś do: Add 'Kolejne pieniądze z Unii na edukację uczniów z Zielonce' to WykopAdd 'Kolejne pieniądze z Unii na edukację uczniów z Zielonce' to Live-MSNAdd 'Kolejne pieniądze z Unii na edukację uczniów z Zielonce' to NetscapeAdd 'Kolejne pieniądze z Unii na edukację uczniów z Zielonce' to Del.icio.usAdd 'Kolejne pieniądze z Unii na edukację uczniów z Zielonce' to diggAdd 'Kolejne pieniądze z Unii na edukację uczniów z Zielonce' to Stumble UponKALENDARIUM

Marzec
Pn Wt Śr Cz Pt So
Nd
23
24
25
26
27
28
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05