Logo Zielonki
Wyświetl: Mobile | Klasyczna

Trudności w uczeniu się? Pomoże Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ostatnia aktualizacja: 2013-07-16 14:49:47

Od października br. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zielonce przy ul. Inżynierskiej 1 rozpoczyna zajęcia grupowe dla dzieci z trudnościami w  uczeniu się matematyki (klasy. I-III). Zapisy na zajęcia prowadzone będą od 1 września. Poradnia prowadzi również bezpłatną diagnozę dla dzieci z rejonu działania Poradni dotyczącą zaburzeń integracji sensorycznej dla dzieci w wieku od 4-9 roku życia.

W październiku rusza również grupa wsparcia dla matek z dziećmi do 1 roku życia ,,Być mamą". Zapisy od września.

_____

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zielonce
05-220 Zielonka, ul. Inżynierska 1
tel. (22) 760-24-97

 

Placówka prowadzi działalność diagnostyczną, terapeutyczną i profilaktyczną dla dzieci i młodzieży w wieku 0-19 lat z gmin Zielonka, Kobyłka, Ząbki i Marki. W Poradni wydawane są orzeczenia o potrzebie kształcenia i wychowania specjalnego, nauczania indywidualnego i zajęć rewalidacyjno–wychowawczych. Pracownicy placówki uczestniczą w procesie integracji osób niepełnosprawnych w środowisku, wspierają kształtowanie umiejętności wychowawczych i społecznych rodziców i nauczycieli oraz doradzają uczniom w wyborze kierunku kształcenia, zawodu oraz planowaniu kariery zawodowejZAKRES DZIAŁALNOŚCI PORADNI:

Dzieci w wieku przedszkolnym:

- pomoc w przezwyciężaniu trudności wychowawczych
- terapia logopedyczna
- ocena rozwoju dziecka
- badania związane z dojrzałością szkolną
- zajęcia stymulacyjne dla 5-latków
- opiniowanie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

Dzieci w wieku szkolnym:

- diagnozowanie trudności szkolnych, w tym trudności matematycznych
- terapia pedagogiczna
- orzekanie o potrzebie nauczania indywidualnego i kształcenia specjalnego
- konsultacje dla rodziców w zakresie trudności szkolnych i wychowawczych
- warsztaty profilaktyki agresji
- zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów zdolnych

Młodzież:

- diagnozowanie trudności szkolnych
- badania psychologiczne i poradnictwo dotyczące planowania drogi zawodowej
- poradnictwo dla uczniów mających trudności z wyborem kierunku kształcenia z powodów zdrowotnych
- warsztaty aktywizujące wybór zawodu
- warsztaty ortograficzne
- pomoc psychologiczna w rozwiązywaniu problemów wieku dorastania

Poradnia oferuje także:

- warsztaty dla rodziców
- terapię rodzin
- konsultacje w zakresie kształcenia integracyjnego
- konsultacje dla nauczycieli i wychowawców związane z konstruowaniem programów profilaktycznych
- terapię zaburzeń lękowych u dzieci
- pogadanki dla nauczycieli i rodziców
- konsultacje wychowawcze dla rodziców

DZiECKO JEST PRZYJMOWANE WYŁĄCZNIE Z RODZICEM LUB OPIEKUNEM PRAWNYM

NIE WYMAGANE SĄ ŻADNE SKIEROWANIA

WSZYSTKIE ZAJĘCIA SĄ BEZPŁATNE