Pogoda
ban-organizacje pozarzadowe.png
ban-fundusze-europejskie.png
ban-inwestycje.png
ban-karta-duzej-rodziny.png
ban-zapytaj-burmistrza.png
ban-sms-zielonka.png
ban-karta-mieszkanca.png
ban-r500plus.png
ban-fo.png
ban-konsultacje.png
ban-dobrystart2.png
logo.png
                 
 
Trwa nabór wniosków o stypendia dla niepełnosprawnych uczniów i studentów

Do dnia 30 października 2018 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium dla niepełnosprawnych uczniów i studentów na rok szkolny/akademicki 2018/2019.

Formularz wniosku można pobrać po prawej stronie (załącznik)

Stypendia udzielane są osobom, które:

1) posiadają orzeczenie o niepełnosprawności – dla osób w wieku do ukończenia 16 roku życia,

2) posiadają orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym – dla osób w wieku od ukończenia 16 roku życia do ukończenia 26 roku życia,

3) zamieszkują na terenie Miasta Zielonka,

4) są uczniami szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, policealnych lub studentami szkół wyższych,

5) mają średnie miesięczne dochody brutto nie przekraczające:
     a) 120% najniższego wynagrodzenia przypadającego na jednego członka rodziny,    pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym,

     b) 150% najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób dorosłych, gospodarujących samodzielnie

W przypadku, gdy uczeń nie jest osobą pełnoletnią, wniosek w jego imieniu składa jego prawny opiekun. 

Szczegółowe zasady udzielania stypendiów określa Regulamin udzielania stypendiów przyjęty uchwałą nr XLIX/526/14 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 wrzesnia 2014r. dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
baner program lemur dla przedszkola.png
Image4.png
b1.png
b2.png
b3.png
baner_tel_alarm.png
baner bilet.png
wybory2020.png
wybory samorządowe ponowne 2020.png
geo_m.jpg
ochrona danych.png
baner Podatki SMS Email.jpg
baner Unia.jpg
baner_eko_zielonka5.jpg
c1.png
baner niskoemi.png
c2.png
c5.png
c3.png
c4.png
ob_cyw.png
baner hałas przy s8.png
newsletter.png
rewitalizacja2.jpg
bgov_2017.png
wrotamazowsza.png
zielonka_archiw2.jpg
Kontakt
ul. Lipowa 5
05-220 Zielonka
tel. Centrala:(22) 761 39 00
fax. (22) 761 39 35
baner_dolny_unia.jpg
Godziny pracy urzędu:
poniedzialek:    8.00-17.00
wtorek-czwartek:    8.00-16.00
piątek:    8.00-15.00
Konto bankowe:
Banko PKO BP
59 1020 1026 0000 1302 0260 8149
125-133-48-16
NIP:
013269730
REGON: