Pogoda
ban-organizacje pozarzadowe.png
ban-fundusze-europejskie.png
ban-inwestycje.png
ban-karta-duzej-rodziny.png
ban-zapytaj-burmistrza.png
ban-sms-zielonka.png
ban-karta-mieszkanca.png
ban-r500plus.png
ban-fo.png
ban-konsultacje.png
ban-dobrystart2.png
logo.png
                 
 
Nowa umowa na linie autobusowe "L" w Zielonce i pierwsze zmiany

Dziś burmistrz Kamil Michał Iwandowski i skarbnik Miasta Zielonka Monika Sopińska podpisali umowę o świadczenie usług przewozów autobusowych na terenie Zielonki. Częstsze kursy i uruchomienie nowej linii w granicach miasta - to dwie najważniejsze zmiany w kursowaniu linii „L” w Zielonce.

Nowa umowa wejdzie w życie w poniedziałek, 17 lutego br. Od tego dnia, do obsługi linii L43 i L44 zostaną skierowane, inne niż do tej pory, nowsze i większe autobusy. To tylko początek zmian na L-kach w Zielonce.

Pod koniec marca wprowadzona zostanie nowa organizacja linii „L”, wypracowana w ramach prac Zespołu Doradczego ds. Transportu Publicznego w Zielonce.

Zmiany w organizacji linii „L” w Zielonce powinny bez trudu zostać zauważone. Znacznie zwiększy się częstotliwość kursowania autobusów w obrębie miasta, szczególnie w Zielonce Bankowej. Linie realizować będą 38 kursów w dni powszednie (dziś są to 24 kursy). Rozkład jazdy został skorelowany z rozpoczęciem i zakończeniem nauki w szkołach podstawowych oraz częściowo z odjazdami pociągów ze stacji PKP Zielonka i stacji Zielonka Bankowa (przystanek „Leszczynowa”).

Jak przebiegały prace nad wdrożeniem nowego rozwiązania komunikacyjnego

Potrzeby zmian w ramach transportu zbiorowego w Zielonce sygnalizowane były przez mieszkańców już od dłuższego czasu. W odpowiedzi na te wnioski, w październiku ubiegłego roku, burmistrz Kamil Michał Iwandowski powołał Zespół Doradczy ds. Transportu Publicznego w Zielonce. Zespół, za główny cel przyjął działania konsultacyjne oraz zgłaszanie wniosków i opinii dotyczących potrzeb komunikacyjnych mieszkańców.

Pierwszym zadaniem Zespołu był udział w przygotowaniu konsultacji społecznych dot. transportu publicznego w Zielonce. Dzięki wytężonej pracy udało się szybko przygotować konsultacje, które odbyły się od 23 października do 3 listopada 2019 r. Głównym narzędziem zbierania opinii mieszkańców była  ankieta o transporcie autobusowym, kolejowym i rowerowym w Zielonce. W procesie konsultacji, do Urzędu Miasta wpłynęły 1242 ankiety w formie elektronicznej lub papierowej.

Podczas kolejnych spotkań Zespół zajął się omówieniem wyników konsultacji oraz analizą możliwości utworzenia nowych połączeń. Sprawdzano m.in. szanse przywrócenia połączenia autobusowego z przystankiem Mokry Ług przez ul. Żołnierską, a także możliwość uruchomienia nowego autobusu w kierunku Metra Trocka. Ze względu na wysokie koszty utworzenia takich połączeń, Zespół skupił się na rozwiązaniach mogących zdecydowanie poprawić komunikację w obrębie miasta. Jako główny punkt przesiadkowy dla osób komunikujących się z Warszawą przyjęto stację PKP Zielonka.

U podstaw nowej koncepcji organizacji linii „L” w Zielonce przyjęto zasadę, by znacząco nie zwiększać kosztów ponoszonych przez miasto na transport, względem lat poprzednich, ale maksymalnie wykorzystać tabor składający się z 3 autobusów. Nowe rozkłady jazdy uwzględniają więc maksymalne zwiększenie częstotliwości kursowania autobusu w granicach miasta. Zespół Doradczy starał się wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, proponując zmiany adekwatne do możliwości organizacyjnych i finansowych miasta.

W wyniku prac Zespołu przygotowane zostały następujące zmiany:

Linia L43

Linia L43 będzie nadal kursować na trasie Zielonka Bankowa-Zielonka-CH M1, z tym że wszystkie kursy będą realizowane ulicami Kościuszki-Marecka-Fabryczna, bez wariantowania trasy zamiennie z ulicą Mazurską-Lisa Kuli w kierunku CH M1. Linia będzie obsługiwana 1 autobusem, co przełoży się na zmniejszenie liczby kursów do CH M1, ale jednocześnie pozwoli na zwiększenie kursów linii L44 i częstsze przejazdy w obrębie Zielonki.

Linia L44

Linia L44 będzie kursować na trasie Zielonka Bankowa-Zielonka-Marki (ul. Piłsudskiego).

W północnej części miasta, autobusy będą pokonywać trasę ulicami Mazurska-Lisa Kuli-Ząbkowska-Fabryczna, a przystanek końcowy zostanie zlokalizowany przy ul. Piłsudskiego (róg Fabrycznej w Markach). Linia nie będzie dojeżdżać do CH M1, by skrócić czas i długość trasy przejazdu i móc częściej kursować w obrębie Zielonki.

Nowa linia „L”

Zostanie wprowadzona nowa linia „L” (pełna nazwa zostanie podana w terminie późniejszym). Linia będzie kursowała na trasie Kobyłka (Hubala)-Zielonka-Zielonka Bankowa, czyli częściowo po dzisiejszej trasie linii L44. Autobus zaprojektowanej linii „L” przejedzie nową trasą w centrum miasta. Zostaną wyznaczone nowe przystanki: Łukasińskiego, Mickiewicza (przy Ośrodku Zdrowia), Sienkiewicza Przedszkole, Sienkiewicza Klasztor, Chopina, Skorupki. Linia skomunikuje mieszkańców ul. Ossowskiej i okolic ze stacją PKP Zielonka, Ośrodkiem Zdrowia, Miejskim Przedszkolem nr 4 oraz ze Szkołą Podstawową nr 1 i Szkołą Podstawową nr 3. Autobus dowiezie również mieszkańców ulicy Chopina i jej okolic do centrum miasta. Linia ta, względem obecnie funkcjonującej L44, będzie funkcjonować w szerszym zakresie godzin w dni robocze, tak aby pokryć zapotrzebowanie mieszkańców na komunikację w godzinach szczytów porannego, popołudniowego i wieczornego. Autobus będzie kursować z częstotliwością 1 kurs na godzinę.

Kursowanie w weekendy

W soboty, niedziele i święta trasa wszystkich trzech linii nie będzie modyfikowana, za wyjątkiem linii L43, która w weekend skróci trasę i nie będzie kursować do CH M1, ale kursy zakończy na przystanku „Fabryczna” w Markach. Autobusy na wszystkich 3 liniach będą kursować w weekend z częstotliwością co 2 godziny. Łącznie, w weekend będzie 18 kursów (dziś jest to 5 kursów na połączonej trasie L43 i L44).

Firma obsługująca "L" w Zielonce i ceny biletów

Organizatorem linii „L” pozostanie Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie. Przetarg na obsługę linii w latach 2020-2021 wygrała firma Stalko w konsorcjum z PKS Grodzisk Mazowiecki. Linie obsługiwać będzie nowszy, niskopodłogowy i klimatyzowany tabor. Finansowanie linii nadal będzie podzielone pomiędzy Miasto Zielonka (80% kosztów) i ZTM (20% kosztów). Zasady przejazdu liniami również nie ulegną zmianie. Zielonkowianie posiadający Kartę Mieszkańca „Moje Miasto Zielonka” będą mogli korzystać z przejazdów bezpłatnie. Dla pozostałych pasażerów cena biletu jednorazowego wyniesie 4 zł za bilet normalny i 2 zł za bilet ulgowy.

Polepszenie oferty komunikacyjnej w Zielonce będzie wymagało również zwiększenia środków na ten cel. Planowany jest wzrost wydatków z budżetu miasta na sfinansowanie linii „L” w Zielonce z poziomu ok. 870 tys. zł w ubiegłym roku, do kwoty ponad 1 mln zł w 2020 r. Taka też zmiana w uchwale budżetowej została zaplanowana na wniosek burmistrza Kamila Michała Iwandowskiego.

Rozkład jazdy

Nowe rozkłady jazdy są aktualnie w ostatecznym uzgodnieniu w Zarządzie Transportu Miejskiego w Warszawie. Przedstawimy je Państwu, gdy tylko uzyskają aprobatę ZTM. Tak, jak wspominaliśmy wcześniej, nowa organizacja linii „L” zostanie wprowadzona w drugiej połowie marca 2020 roku. Przed wdrożeniem zmian, udostępnimy Państwu nowe rozkłady.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
baner program lemur dla przedszkola.png
Image4.png
deklaracja dostępności cyfrowej.png
b1.png
b2.png
b3.png
baner_tel_alarm.png
baner bilet.png
wybory2020.png
wybory samorządowe ponowne 2020.png
geo_m.jpg
ochrona danych.png
baner Podatki SMS Email.jpg
baner Unia.jpg
baner_eko_zielonka5.jpg
c1.png
baner niskoemi.png
c2.png
c5.png
c3.png
c4.png
ob_cyw.png
baner hałas przy s8.png
newsletter.png
rewitalizacja2.jpg
bgov_2017.png
wrotamazowsza.png
zielonka_archiw2.jpg
Kontakt
ul. Lipowa 5
05-220 Zielonka
tel. Centrala:(22) 761 39 00
fax. (22) 761 39 35
baner_dolny_unia.jpg
Godziny pracy urzędu:
poniedzialek:    8.00-17.00
wtorek-czwartek:    8.00-16.00
piątek:    8.00-15.00
Konto bankowe:
Banko PKO BP
59 1020 1026 0000 1302 0260 8149
125-133-48-16
NIP:
013269730
REGON: