Pogoda
ban-organizacje pozarzadowe.png
ban-fundusze-europejskie.png
ban-inwestycje.png
ban-karta-duzej-rodziny.png
ban-zapytaj-burmistrza.png
ban-sms-zielonka.png
ban-karta-mieszkanca.png
ban-r500plus.png
ban-fo.png
ban-konsultacje.png
ban-dobrystart2.png
logo.png
                 
 
Zima w Mieście(1).png
Nowa umowa na linie autobusowe "L" w Zielonce i pierwsze zmiany

Dziś burmistrz Kamil Michał Iwandowski i skarbnik Miasta Zielonka Monika Sopińska podpisali umowę o świadczenie usług przewozów autobusowych na terenie Zielonki. Częstsze kursy i uruchomienie nowej linii w granicach miasta - to dwie najważniejsze zmiany w kursowaniu linii „L” w Zielonce.

Nowa umowa wejdzie w życie w poniedziałek, 17 lutego br. Od tego dnia, do obsługi linii L43 i L44 zostaną skierowane, inne niż do tej pory, nowsze i większe autobusy. To tylko początek zmian na L-kach w Zielonce.

Pod koniec marca wprowadzona zostanie nowa organizacja linii „L”, wypracowana w ramach prac Zespołu Doradczego ds. Transportu Publicznego w Zielonce.

Zmiany w organizacji linii „L” w Zielonce powinny bez trudu zostać zauważone. Znacznie zwiększy się częstotliwość kursowania autobusów w obrębie miasta, szczególnie w Zielonce Bankowej. Linie realizować będą 38 kursów w dni powszednie (dziś są to 24 kursy). Rozkład jazdy został skorelowany z rozpoczęciem i zakończeniem nauki w szkołach podstawowych oraz częściowo z odjazdami pociągów ze stacji PKP Zielonka i stacji Zielonka Bankowa (przystanek „Leszczynowa”).

Jak przebiegały prace nad wdrożeniem nowego rozwiązania komunikacyjnego

Potrzeby zmian w ramach transportu zbiorowego w Zielonce sygnalizowane były przez mieszkańców już od dłuższego czasu. W odpowiedzi na te wnioski, w październiku ubiegłego roku, burmistrz Kamil Michał Iwandowski powołał Zespół Doradczy ds. Transportu Publicznego w Zielonce. Zespół, za główny cel przyjął działania konsultacyjne oraz zgłaszanie wniosków i opinii dotyczących potrzeb komunikacyjnych mieszkańców.

Pierwszym zadaniem Zespołu był udział w przygotowaniu konsultacji społecznych dot. transportu publicznego w Zielonce. Dzięki wytężonej pracy udało się szybko przygotować konsultacje, które odbyły się od 23 października do 3 listopada 2019 r. Głównym narzędziem zbierania opinii mieszkańców była  ankieta o transporcie autobusowym, kolejowym i rowerowym w Zielonce. W procesie konsultacji, do Urzędu Miasta wpłynęły 1242 ankiety w formie elektronicznej lub papierowej.

Podczas kolejnych spotkań Zespół zajął się omówieniem wyników konsultacji oraz analizą możliwości utworzenia nowych połączeń. Sprawdzano m.in. szanse przywrócenia połączenia autobusowego z przystankiem Mokry Ług przez ul. Żołnierską, a także możliwość uruchomienia nowego autobusu w kierunku Metra Trocka. Ze względu na wysokie koszty utworzenia takich połączeń, Zespół skupił się na rozwiązaniach mogących zdecydowanie poprawić komunikację w obrębie miasta. Jako główny punkt przesiadkowy dla osób komunikujących się z Warszawą przyjęto stację PKP Zielonka.

U podstaw nowej koncepcji organizacji linii „L” w Zielonce przyjęto zasadę, by znacząco nie zwiększać kosztów ponoszonych przez miasto na transport, względem lat poprzednich, ale maksymalnie wykorzystać tabor składający się z 3 autobusów. Nowe rozkłady jazdy uwzględniają więc maksymalne zwiększenie częstotliwości kursowania autobusu w granicach miasta. Zespół Doradczy starał się wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, proponując zmiany adekwatne do możliwości organizacyjnych i finansowych miasta.

W wyniku prac Zespołu przygotowane zostały następujące zmiany:

Linia L43

Linia L43 będzie nadal kursować na trasie Zielonka Bankowa-Zielonka-CH M1, z tym że wszystkie kursy będą realizowane ulicami Kościuszki-Marecka-Fabryczna, bez wariantowania trasy zamiennie z ulicą Mazurską-Lisa Kuli w kierunku CH M1. Linia będzie obsługiwana 1 autobusem, co przełoży się na zmniejszenie liczby kursów do CH M1, ale jednocześnie pozwoli na zwiększenie kursów linii L44 i częstsze przejazdy w obrębie Zielonki.

Linia L44

Linia L44 będzie kursować na trasie Zielonka Bankowa-Zielonka-Marki (ul. Piłsudskiego).

W północnej części miasta, autobusy będą pokonywać trasę ulicami Mazurska-Lisa Kuli-Ząbkowska-Fabryczna, a przystanek końcowy zostanie zlokalizowany przy ul. Piłsudskiego (róg Fabrycznej w Markach). Linia nie będzie dojeżdżać do CH M1, by skrócić czas i długość trasy przejazdu i móc częściej kursować w obrębie Zielonki.

Nowa linia „L”

Zostanie wprowadzona nowa linia „L” (pełna nazwa zostanie podana w terminie późniejszym). Linia będzie kursowała na trasie Kobyłka (Hubala)-Zielonka-Zielonka Bankowa, czyli częściowo po dzisiejszej trasie linii L44. Autobus zaprojektowanej linii „L” przejedzie nową trasą w centrum miasta. Zostaną wyznaczone nowe przystanki: Łukasińskiego, Mickiewicza (przy Ośrodku Zdrowia), Sienkiewicza Przedszkole, Sienkiewicza Klasztor, Chopina, Skorupki. Linia skomunikuje mieszkańców ul. Ossowskiej i okolic ze stacją PKP Zielonka, Ośrodkiem Zdrowia, Miejskim Przedszkolem nr 4 oraz ze Szkołą Podstawową nr 1 i Szkołą Podstawową nr 3. Autobus dowiezie również mieszkańców ulicy Chopina i jej okolic do centrum miasta. Linia ta, względem obecnie funkcjonującej L44, będzie funkcjonować w szerszym zakresie godzin w dni robocze, tak aby pokryć zapotrzebowanie mieszkańców na komunikację w godzinach szczytów porannego, popołudniowego i wieczornego. Autobus będzie kursować z częstotliwością 1 kurs na godzinę.

Kursowanie w weekendy

W soboty, niedziele i święta trasa wszystkich trzech linii nie będzie modyfikowana, za wyjątkiem linii L43, która w weekend skróci trasę i nie będzie kursować do CH M1, ale kursy zakończy na przystanku „Fabryczna” w Markach. Autobusy na wszystkich 3 liniach będą kursować w weekend z częstotliwością co 2 godziny. Łącznie, w weekend będzie 18 kursów (dziś jest to 5 kursów na połączonej trasie L43 i L44).

Firma obsługująca "L" w Zielonce i ceny biletów

Organizatorem linii „L” pozostanie Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie. Przetarg na obsługę linii w latach 2020-2021 wygrała firma Stalko w konsorcjum z PKS Grodzisk Mazowiecki. Linie obsługiwać będzie nowszy, niskopodłogowy i klimatyzowany tabor. Finansowanie linii nadal będzie podzielone pomiędzy Miasto Zielonka (80% kosztów) i ZTM (20% kosztów). Zasady przejazdu liniami również nie ulegną zmianie. Zielonkowianie posiadający Kartę Mieszkańca „Moje Miasto Zielonka” będą mogli korzystać z przejazdów bezpłatnie. Dla pozostałych pasażerów cena biletu jednorazowego wyniesie 4 zł za bilet normalny i 2 zł za bilet ulgowy.

Polepszenie oferty komunikacyjnej w Zielonce będzie wymagało również zwiększenia środków na ten cel. Planowany jest wzrost wydatków z budżetu miasta na sfinansowanie linii „L” w Zielonce z poziomu ok. 870 tys. zł w ubiegłym roku, do kwoty ponad 1 mln zł w 2020 r. Taka też zmiana w uchwale budżetowej została zaplanowana na wniosek burmistrza Kamila Michała Iwandowskiego.

Rozkład jazdy

Nowe rozkłady jazdy są aktualnie w ostatecznym uzgodnieniu w Zarządzie Transportu Miejskiego w Warszawie. Przedstawimy je Państwu, gdy tylko uzyskają aprobatę ZTM. Tak, jak wspominaliśmy wcześniej, nowa organizacja linii „L” zostanie wprowadzona w drugiej połowie marca 2020 roku. Przed wdrożeniem zmian, udostępnimy Państwu nowe rozkłady.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
baner program lemur dla przedszkola.png
b1.png
b2.png
b3.png
baner_tel_alarm.png
baner bilet.png
wybory2020.png
wybory samorządowe ponowne 2020.png
geo_m.jpg
ochrona danych.png
baner Podatki SMS Email.jpg
baner Unia.jpg
baner_eko_zielonka5.jpg
c1.png
baner niskoemi.png
c2.png
c5.png
c3.png
c4.png
ob_cyw.png
newsletter.png
rewitalizacja2.jpg
bgov_2017.png
wrotamazowsza.png
zielonka_archiw2.jpg
Kontakt
ul. Lipowa 5
05-220 Zielonka
tel. Centrala:(22) 761 39 00
fax. (22) 761 39 35
baner_dolny_unia.jpg
Godziny pracy urzędu:
poniedzialek:    8.00-18.00
wtorek-czwartek:    8.00-16.00
piątek:    8.00-15.00
Konto bankowe:
Banko PKO BP
59 1020 1026 0000 1302 0260 8149
125-133-48-16
NIP:
013269730
REGON: