Pogoda
ban-organizacje pozarzadowe.png
ban-fundusze-europejskie.png
ban-inwestycje.png
ban-karta-duzej-rodziny.png
ban-zapytaj-burmistrza.png
ban-sms-zielonka.png
ban-karta-mieszkanca.png
ban-r500plus.png
ban-fo.png
ban-konsultacje.png
ban-dobrystart2.png
logo.png
                 
 
Rekrutacja-do-przedszkoli-1.gif
Rekomendacje Burmistrza Miasta Zielonka związane z zagrożeniem epidemiologicznym

W nawiązaniu do działań określonych w czasie posiedzenia Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 10 marca 2020 r. w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 (koronawirus) rekomenduję podjęcie poniższych działań:

 1. w szkołach, przedszkolach, żłobkach, urzędzie miasta, ośrodku kultury i sportu, bibliotece publicznej i jej filiach, centrum usług wspólnych, ośrodku zdrowia, zakładzie gospodarki komunalnej oraz innych budynkach użyteczności publicznej dokonywać zintensyfikowanych działań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie obiektów w szczególności polegających na: myciu podłóg, przecieraniu stołów, blatów, biurek, ławek szkolnych, poręczy i balustrad, klamek oraz włączników światła z wykorzystaniem płynów dezynfekujących;

 2. w szkołach i przedszkolach przed każdymi rozpoczynającymi się zajęciami dokonywać z każdą grupą dzieci i młodzieży dezynfekcji dłoni preparatami dostępnymi w placówce;

 3. w szkołach, przedszkolach i żłobkach odwołać zebrania z rodzicami, jak również odwołać zaplanowane na najbliższy czas apele i przedstawienia szkolne oraz zaplanowane kiermasze świąteczne oraz wszelkie wydarzenia organizowane przez społeczność szkolną, a ponadto kontaktować się z rodzicami dzieci i uczniów za pośrednictwem telefonicznym i elektronicznym;

 4. w szkołach i przedszkolach, zgodnie z zaleceniami Wojewody Mazowieckiego, odwołać wszystkie zaplanowane wycieczki zagraniczne i wstrzymać przyjmowanie wycieczek oraz wymian zagranicznych na teren placówek jak również rozważyć rezygnację z aktywności niezwiązanych bezpośrednio z realizacją podstawy programowej (m.in. wycieczek);

 5. poinformowanie rodziców uczniów, za pośrednictwem dziennika elektronicznego, o prawidłowym postępowaniu w przypadku zgłoszeń i podejrzeń związanych z możliwością zarażenia koronawirusem oraz zamieszczenie numerów kontaktowych do odpowiednich służb;

 6. w Ośrodku Kultury i Sportu oraz Miejskiej Bibliotece Publicznej odwołać do 15 kwietnia 2020 r. wszelkie wydarzenie kulturalne, edukacyjno-popularyzatorskie, podróżnicze, sportowe i propagujące czytelnictwo;

 7. zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Sportu odwołać do 15 kwietnia 2020 r. wszelkie rozgrywki, zawody, turnieje realizowane w obiektach sportowych zlokalizowanych na obszarze Miasta Zielonka, które mogą gromadzić kibiców;

 8. w przypadku decyzji Prezesa Rady Ministrów lub Ministra Edukacji o zamknięciu placówek oświatowych odwołać treningi i ćwiczenia sportowe prowadzone przez klubu sportowe na obszarze Miasta Zielonka jak również przez szkoły w ramach zajęć pozalekcyjnych;
 9. w pomieszczeniach, lokalach i budynkach wyposażonych w klimatyzatory i kurtyny powietrzne zaprzestać ich używania;

 10. odwołać do 15 kwietnia 2020 r. zaplanowane wydarzenia artystyczne, sportowe i hobbystyczne organizowane na terenie Miasta Zielonka;

 11. ograniczyć wszelkiego rodzaju zaplanowane ćwiczenia, spotkania i inne aktywności realizowane w klubach seniora działających na obszarze Miasta Zielonka.

Ponad powyższe rekomendacje zwracam się z zaleceniami:

 1. codziennego informowania pracowników oraz uczniów o konieczności podejmowania czynności związanych z ograniczaniem możliwości rozprzestrzeniania się wirusa tj. codziennego, wielkokrotnego mycia oraz dezynfekowania dłoni, zaprzestania spożywania napojów z jednej butelki, dzielenia się posiłkami;
 2. niezwłocznego zgłaszania stwierdzonego przez osobę zarządzającą placówką bądź jednostką, każdego przypadku (zarówno osoby dorosłej jak i dziecka) możliwego zarażenia wirusem do inspektora ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

                                                                                       Kamil Michał Iwandowski

                                                                                     Burmistrz Miasta Zielonka

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
baner program lemur dla przedszkola.png
Image4.png
b1.png
b2.png
b3.png
baner_tel_alarm.png
baner bilet.png
wybory2020.png
wybory samorządowe ponowne 2020.png
geo_m.jpg
ochrona danych.png
baner Podatki SMS Email.jpg
baner Unia.jpg
baner_eko_zielonka5.jpg
c1.png
baner niskoemi.png
c2.png
c5.png
c3.png
c4.png
ob_cyw.png
baner hałas przy s8.png
newsletter.png
rewitalizacja2.jpg
bgov_2017.png
wrotamazowsza.png
zielonka_archiw2.jpg
Kontakt
ul. Lipowa 5
05-220 Zielonka
tel. Centrala:(22) 761 39 00
fax. (22) 761 39 35
baner_dolny_unia.jpg
Godziny pracy urzędu:
poniedzialek:    8.00-17.00
wtorek-czwartek:    8.00-16.00
piątek:    8.00-15.00
Konto bankowe:
Banko PKO BP
59 1020 1026 0000 1302 0260 8149
125-133-48-16
NIP:
013269730
REGON: