Pogoda
ban-organizacje pozarzadowe.png
ban-fundusze-europejskie.png
ban-inwestycje.png
ban-karta-duzej-rodziny.png
ban-zapytaj-burmistrza.png
ban-sms-zielonka.png
ban-karta-mieszkanca.png
ban-r500plus.png
ban-fo.png
ban-konsultacje.png
ban-dobrystart2.png
logo.png
                 
 
Rekrutacja-do-przedszkoli-1.gif
Zawiadomienie o XX Sesji Rady Miasta Zielonka

ZAWIADOMIENIE

o XX Sesji Rady Miasta Zielonka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuję XX Sesję Rady Miasta Zielonka, która odbędzie się dnia 26 marca 2020 r. (czwartek) o godz. 18:00 w Urzędzie Miasta Zielonka – ul. Lipowa 5

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Miasta Zielonka.
 3. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Zielonka o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zielonka z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym:
  a) monitoring Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Zielonka;
  b) sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2020. (Druk Nr 172)
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zielonka na lata 2020 – 2029. (Druk Nr 173)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 r. (Druk Nr 175)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zielonka w 2020 roku”. (Druk Nr 174)
 9. Zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
 10. Zamknięcie sesji.

Sesja ma charakter otwarty. Projekty uchwał dostępne są na stronie: www.bip.zielonka.pl – zakładka Rada Miasta. Transmisje Sesji Rady Miasta odbywają się za pośrednictwem strony: www.zielonka.pl

Przewodnicząca Rady Miasta Zielonka

/-/ Gabriela Wiśniewska

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
baner program lemur dla przedszkola.png
Image4.png
b1.png
b2.png
b3.png
baner_tel_alarm.png
baner bilet.png
wybory2020.png
wybory samorządowe ponowne 2020.png
geo_m.jpg
ochrona danych.png
baner Podatki SMS Email.jpg
baner Unia.jpg
baner_eko_zielonka5.jpg
c1.png
baner niskoemi.png
c2.png
c5.png
c3.png
c4.png
ob_cyw.png
baner hałas przy s8.png
newsletter.png
rewitalizacja2.jpg
bgov_2017.png
wrotamazowsza.png
zielonka_archiw2.jpg
Kontakt
ul. Lipowa 5
05-220 Zielonka
tel. Centrala:(22) 761 39 00
fax. (22) 761 39 35
baner_dolny_unia.jpg
Godziny pracy urzędu:
poniedzialek:    8.00-18.00
wtorek-czwartek:    8.00-16.00
piątek:    8.00-15.00
Konto bankowe:
Banko PKO BP
59 1020 1026 0000 1302 0260 8149
125-133-48-16
NIP:
013269730
REGON: