Pogoda
ban-organizacje pozarzadowe.png
ban-fundusze-europejskie.png
ban-inwestycje.png
ban-karta-duzej-rodziny.png
ban-zapytaj-burmistrza.png
ban-sms-zielonka.png
ban-karta-mieszkanca.png
ban-r500plus.png
ban-fo.png
ban-konsultacje.png
ban-dobrystart2.png
logo.png
                 
 
Zima w Mieście(3).png
Nowa jakość pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonce

Miło nam poinformować, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonce realizuje projekt, który ma na celu podnieść jakość świadczonych usług w tej jednostce, co przełoży się na skuteczniejsze i efektywniejsze  wsparcie mieszkańców oraz rodzin z Zielonki.

Planowany nowy model organizacji pracy Ośrodka zakłada przede wszystkim rozdział zadań wykonywanych przez pracowników socjalnych poprzez wyodrębnienie następujących Zespołów/Stanowisk:

  • Zespół/Stanowisko ds. pierwszego kontaktu, którego zadaniem będzie profesjonalna obsługa osoby zgłaszającej się po pomoc lub osoby zgłaszającej przypadek wymagający pomocy.
  • Zespół/Stanowisko ds. świadczeń przyznawanych decyzją, odpowiadające za pomoc osobom i rodzinom zgłaszającym się do Ośrodka celem uzyskania wsparcia w formie świadczenia  pieniężnego lub niepieniężnego. Pracownik na tym stanowisku będzie odpowiedzialny m.in. za zdiagnozowanie sytuacji mieszkańca lub rodziny, udzielenie informacji i porad, aktywizację podopiecznych, a także ustalenie zakresu współpracy.
  • Zespół/Stanowisko ds. pracy socjalnej, odpowiedzialne za realizację zadań z zakresu pracy socjalnej z osobą lub rodziną, z wykorzystaniem narzędzi pracy socjalnej - m.in. kontraktu socjalnego, indywidualnych programów. Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej praca socjalna ma na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.
  • Zespół/ Stanowisko ds. usług, odpowiedzialne za organizowanie, koordynowanie i nadzór nad realizacją usług.

Realizacja projektu pn. „Nowa jakość pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonce” rozpoczęła się 1 maja br. i potrwa do 31 października 2020 roku.

Wartość projektu: 401 634,15 zł

 

Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt uzyskał dofinansowanie w naborze ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej przez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta”.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
baner program lemur dla przedszkola.png
Image4.png
b1.png
b2.png
b3.png
baner_tel_alarm.png
baner bilet.png
wybory2020.png
wybory samorządowe ponowne 2020.png
geo_m.jpg
ochrona danych.png
baner Podatki SMS Email.jpg
baner Unia.jpg
baner_eko_zielonka5.jpg
c1.png
baner niskoemi.png
c2.png
c5.png
c3.png
c4.png
ob_cyw.png
baner hałas przy s8.png
newsletter.png
rewitalizacja2.jpg
bgov_2017.png
wrotamazowsza.png
zielonka_archiw2.jpg
Kontakt
ul. Lipowa 5
05-220 Zielonka
tel. Centrala:(22) 761 39 00
fax. (22) 761 39 35
baner_dolny_unia.jpg
Godziny pracy urzędu:
poniedzialek:    8.00-17.00
wtorek-czwartek:    8.00-16.00
piątek:    8.00-15.00
Konto bankowe:
Banko PKO BP
59 1020 1026 0000 1302 0260 8149
125-133-48-16
NIP:
013269730
REGON: