Pogoda
ban-organizacje pozarzadowe.png
ue.png
ban-inwestycje.png
ban-karta-duzej-rodziny.png
ban-zapytaj-burmistrza.png
ban-sms-zielonka.png
ban-karta-mieszkanca.png
ban-r500plus.png
ban-fo.png
ban-konsultacje.png
ban-dobrystart2.png
logo.png
                 
 
baner-1000x90-2.11.2020-piece-timeline.gif
Zapraszamy na transmisję XXII sesji Rady Miasta Zielonka

W czwartek, 25 czerwca 2020 r., od godz. 10:00, przeprowadzimy bezpośrednią transmisję XXII sesji Rady Miasta Zielonka.

 


 Nagrania z sesji dostępne są na stronie Zielonka.pl w zakładce Samorząd/Urząd -> Rada Miasta -> Nagrania z sesji Rady Miasta.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Miasta Zielonka.
 3. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Zielonka o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zielonka z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym:
  a) informacja o realizacji zadań dotyczących programu gospodarowania lokalami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy wraz z oceną zasobów mieszkaniowych Gminy za okres od maja 2019 r. do maja 2020 r.;
  b) sprawozdanie z działań podjętych w zakresie pozyskiwania i wykorzystania środków zewnętrznych na zadania realizowane przez Gminę Zielonka.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonce za 2019 r. (Druk Nr 205)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Centrum Usług Wspólnych za 2019 r. (Druk Nr 202)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Kultury i Sportu w Zielonce za 2019 r. (Druk Nr 203)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonce za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. (Druk Nr 204)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonce za 2019 r. (Druk Nr 201)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019 dla Miasta Zielonka. (Druk Nr 206)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce za 2019 r. (Druk Nr 207)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce. (Druk Nr 208)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce za 2019 r. (Druk Nr 209)
 14. Raport o stanie Miasta Zielonka za 2019 r.:
  a) przedstawienia raportu o stanie Miasta Zielonka za 2019 r. przez Burmistrza Miasta Zielonka;
  b) debata nad raportem o stanie Miasta Zielonka za 2019 r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Zielonka wotum zaufania. (Druk Nr 198)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Zielonka za 2019 r. (Druk Nr 199)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Zielonka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 r. (Druk Nr 200)
 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2020. (Druk Nr 214)
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Zielonka na lata 2020 – 2029. (Druk Nr 215)
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Zielonka o uczczeniu 100. Rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 poprzez nadanie drodze ekspresowej S8 nazwy „Aleja Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920” na terenie powiatu wołomińskiego. (Druk Nr 211)
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru uzupełniającego ławników do Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie na kadencję 2020 – 2023. (Druk Nr 210)
 22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Zielonka na rok szkolny 2020/2021. (Druk Nr 216)
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gminnej nieruchomości. (Druk Nr 217)
 24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego. (Druk Nr 221)
 25. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia odpłatnej służebności przesyłu. (Druk Nr 219)
 26. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia odpłatnej służebności przesyłu. (Druk Nr 220)
 27. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu. (Druk Nr 218)
 28. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. (Druk Nr 212)
 29. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. (Druk Nr 213)
 30. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2020 r. (Druk Nr 222)
 31. Zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
 32. Zamknięcie sesji.
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
baner program lemur dla przedszkola.png
baner-www1.png
Image4.png
deklaracja dostępności cyfrowej.png
b1.png
b2.png
b3.png
unia button maly.png
baner_tel_alarm.png
baner bilet.png
geo_m.jpg
ochrona danych.png
baner Podatki SMS Email.jpg
baner_eko_zielonka5.jpg
c1.png
baner niskoemi.png
c2.png
c5.png
c3.png
c4.png
ob_cyw.png
baner hałas przy s8.png
newsletter.png
rewitalizacja2.jpg
bgov_2017.png
wrotamazowsza.png
zielonka_archiw2.jpg
Kontakt
ul. Lipowa 5
05-220 Zielonka
tel. Centrala:(22) 761 39 00
fax. (22) 761 39 35
baner www UE.png
Godziny pracy urzędu:
poniedzialek:    8.00-17.00
wtorek-czwartek:    8.00-16.00
piątek:    8.00-15.00
Konto bankowe:
Banko PKO BP
59 1020 1026 0000 1302 0260 8149
125-133-48-16
NIP:
013269730
REGON: