Pogoda
ban-organizacje pozarzadowe.png
ban-fundusze-europejskie.png
ban-inwestycje.png
ban-karta-duzej-rodziny.png
ban-zapytaj-burmistrza.png
ban-sms-zielonka.png
ban-karta-mieszkanca.png
ban-r500plus.png
ban-fo.png
ban-konsultacje.png
ban-dobrystart2.png
logo.png
                 
 
Zima w Mieście(3).png
Ogłoszenie dotyczące dzierżawy nieruchomości

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65) Burmistrz Miasta Zielonka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

  1. Oznaczenie nieruchomości gruntowej - działka ew. nr 3 w obrębie 5-00-01;
  2. Powierzchnia przeznaczona do dzierżawy gruntu terenu pod garaż przenośny – 15 m. kw.;
  3. Opis nieruchomości - przedmiot planowanej dzierżawy znajduje się na nieruchomości komunalnej przy ul. Krasińskiego 30 w Zielonce;
  4. Przeznaczenie nieruchomości - zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Centrum Miasta Zielonka (Uchwała Nr XLIV/420/10 Rady Miasta Zielonka z dnia 22 lutego 2010r. opub. w Dz. Urz. woj. mazow. Nr 69 z dnia 03.04.2010 r. poz.1043, zmieniona Uchwałą Nr XLIX/522/14 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 września 2014r. opub. w Dz. Urz. woj. mazow. z dnia 13.10.2014r. poz.9528, zmieniona Uchwałą Nr XXXIV/310/17 z dnia 27 kwietnia 2017r. opub. w Dz. Urz. woj. mazow. poz 4575 z dnia 12.05.2017 r. oraz w zakresie §18 rozstrzygnięcie nadzorcze Woj.Maz.LEX-I.4131.142.2017. JF działka będąca przedmiotem dzierżawy gruntu położona jest w strefie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonym na rysunku planu symbolem 17-MW oraz w liniach rozgraniczających drogi zbiorczej oznaczonej na rysunku planu symbolem 5 KD-Z.;
  5. Okres dzierżawy - trzy lata, z możliwością kontynuacji;
  6. Wysokość opłaty z tytułu dzierżawy gruntu terenu pod garaż przenośny zgodnie z Zarządzeniem Nr 74/20 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 31 marca 2020 r. wynosi minimum 2,65 zł netto za 1 m. kw. miesięcznie;
  7. Termin wnoszenia opłat do uzgodnienia.
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
baner program lemur dla przedszkola.png
Image4.png
b1.png
b2.png
b3.png
baner_tel_alarm.png
baner bilet.png
wybory2020.png
wybory samorządowe ponowne 2020.png
geo_m.jpg
ochrona danych.png
baner Podatki SMS Email.jpg
baner Unia.jpg
baner_eko_zielonka5.jpg
c1.png
baner niskoemi.png
c2.png
c5.png
c3.png
c4.png
ob_cyw.png
baner hałas przy s8.png
newsletter.png
rewitalizacja2.jpg
bgov_2017.png
wrotamazowsza.png
zielonka_archiw2.jpg
Kontakt
ul. Lipowa 5
05-220 Zielonka
tel. Centrala:(22) 761 39 00
fax. (22) 761 39 35
baner_dolny_unia.jpg
Godziny pracy urzędu:
poniedzialek:    8.00-17.00
wtorek-czwartek:    8.00-16.00
piątek:    8.00-15.00
Konto bankowe:
Banko PKO BP
59 1020 1026 0000 1302 0260 8149
125-133-48-16
NIP:
013269730
REGON: