Pogoda
ban-organizacje pozarzadowe.png
ban-fundusze-europejskie.png
ban-inwestycje.png
ban-karta-duzej-rodziny.png
ban-zapytaj-burmistrza.png
ban-sms-zielonka.png
ban-karta-mieszkanca.png
ban-r500plus.png
ban-fo.png
ban-konsultacje.png
ban-dobrystart2.png
logo.png
                 
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zielonka

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zielonka dla działek położonych przy ul. 111 Eskadry Myśliwskiej

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 39 ust. 1, art. 54 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Zielonka Uchwały Nr XXI/179/20 Rady Miasta Zielonka z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zielonka dla działek położonych przy ul. 111 Eskadry Myśliwskiej oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do ww. opracowania.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące sporządzenia ww. miejscowego planu i prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lipca 2020 r. do Burmistrza Miasta Zielonka:

1) pisemnie na adres Urzędu Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5, 05-220 Zielonka,

2) ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu,

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 8c z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293).


Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zadań w zakresie planowania przestrzennego jest Burmistrz Miasta Zielonka. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są pod adresem: http://www.bip.zielonka.pl/index.php?dz=4&id=55

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
baner program lemur dla przedszkola.png
Image4.png
deklaracja dostępności cyfrowej.png
b1.png
b2.png
b3.png
baner_tel_alarm.png
baner bilet.png
wybory2020.png
wybory samorządowe ponowne 2020.png
geo_m.jpg
ochrona danych.png
baner Podatki SMS Email.jpg
baner Unia.jpg
baner_eko_zielonka5.jpg
c1.png
baner niskoemi.png
c2.png
c5.png
c3.png
c4.png
ob_cyw.png
baner hałas przy s8.png
newsletter.png
rewitalizacja2.jpg
bgov_2017.png
wrotamazowsza.png
zielonka_archiw2.jpg
Kontakt
ul. Lipowa 5
05-220 Zielonka
tel. Centrala:(22) 761 39 00
fax. (22) 761 39 35
baner_dolny_unia.jpg
Godziny pracy urzędu:
poniedzialek:    8.00-17.00
wtorek-czwartek:    8.00-16.00
piątek:    8.00-15.00
Konto bankowe:
Banko PKO BP
59 1020 1026 0000 1302 0260 8149
125-133-48-16
NIP:
013269730
REGON: