Pogoda
ban-organizacje pozarzadowe.png
ue.png
ban-inwestycje.png
ban-karta-duzej-rodziny.png
ban-zapytaj-burmistrza.png
ban-sms-zielonka.png
ban-karta-mieszkanca.png
ban-r500plus.png
ban-fo.png
ban-konsultacje.png
ban-dobrystart2.png
logo.png
                 
 
baner 1000x90 2.11.2020 D.png
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zielonka

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie: zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie Miasta Zielonka.

Na podstawie art. 37b ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie Miasta Zielonka.

Projekt uchwały wyłożony zostanie od dnia 24 września 2020 r. do 22 października 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta Zielonka przy ul. Lipowej 5, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) https://bip.zielonka.pl/urzad,m,1106,kodeks-krajobrazowy.html

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie uchwały zasadami odbędzie się w dniu 08 października 2020 r., o godz.18.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Zielonka.

Uwagi do projektu uchwały należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 listopada 2020 r. do Burmistrza Miasta Zielonka:

  1. pisemnie na adres Urzędu Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5, 05-220 Zielonka,
  2. za pomocą elektronicznych środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 8c z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293).

Burmistrz Miasta Zielonka
/-/
Kamil Michał Iwandowski

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zadań w zakresie planowania przestrzennego jest Burmistrz Miasta Zielonka. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są pod adresem: http://www.bip.zielonka.pl/index.php?dz=4&id=55

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
baner program lemur dla przedszkola.png
Image4.png
deklaracja dostępności cyfrowej.png
b1.png
b2.png
b3.png
unia button maly.png
baner_tel_alarm.png
baner bilet.png
geo_m.jpg
ochrona danych.png
baner Podatki SMS Email.jpg
baner_eko_zielonka5.jpg
c1.png
baner niskoemi.png
c2.png
c5.png
c3.png
c4.png
ob_cyw.png
baner hałas przy s8.png
newsletter.png
rewitalizacja2.jpg
bgov_2017.png
wrotamazowsza.png
zielonka_archiw2.jpg
Kontakt
ul. Lipowa 5
05-220 Zielonka
tel. Centrala:(22) 761 39 00
fax. (22) 761 39 35
baner www UE.png
Godziny pracy urzędu:
poniedzialek:    8.00-17.00
wtorek-czwartek:    8.00-16.00
piątek:    8.00-15.00
Konto bankowe:
Banko PKO BP
59 1020 1026 0000 1302 0260 8149
125-133-48-16
NIP:
013269730
REGON: