Pogoda
ban-organizacje pozarzadowe.png
ue.png
ban-inwestycje.png
ban-karta-duzej-rodziny.png
ban-zapytaj-burmistrza.png
ban-sms-zielonka.png
ban-karta-mieszkanca.png
ban-r500plus.png
ban-fo.png
ban-konsultacje.png
ban-dobrystart2.png
logo.png
                 
 
Przyłącze gazowe Twojego domu z miejskim dofinansowaniem

Wykonaj instalację gazową (przyłączenie Twojego domu do sieci gazowej) z miejskim dofinansowaniem.

Wnioski o dotacje w kwocie do 5000 zł składać możnado 30 kwietnia tego roku.

Jesteśmy pierwszym miastem w Polsce, które kompleksowo wspiera mieszkańców w likwidacji kopciuchów, gdyż jednocześnie realizowany jest  drugi program, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie na wymianę pieca. W tym przypadku  dotacja również będzie udzielana do kwoty 5 000 zł.

Zatem do wymiany żródła ciepła w budynku można pozyskać wsparcie z miejskiego budżetu łącznie w wysokości do 10 000 zł.

Dofinasowanie stanowić będzie refundację wydatków poniesionych na wykonanie instalacji gazowej.

W załączeniu znajdą Państwo uchwałę wraz z programem oraz formularze wniosku wraz z załącznikami.

Dodatkowe informacje udzielane są również w Wydziale Ochrony Środowiska, Urząd Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5 oraz pod numerem telefonu: 22 761 39 19 (w godzinach pracy urzędu)


Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na pytania, które najczęściej pojawiały się na etpaie wnioskowania w pierwszej edycji programu.

Kto może skorzystać z programu dotacyjnego na wykonanie instalacji gazowej?

Dotacje będą mogły otrzymać:

  • osoby fizyczne,
  • wspólnoty mieszkaniowe,
  • osoby prawne,
  • przedsiębiorcy
  • oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi osobami prawnymi.

Uwaga! By skorzystać z dofinansowania należy posiadać tytuł prawny do nieruchomości, budynku lub lokalu zlokalizowanych w granicach administracyjnych Zielonki.

Jaka jest maksymalna kwota dofinansowania?

Wysokość dotacji stanowić będzie do 75% rzeczywistych kosztów kwalifikowanych realizacji inwestycji, jednak nie więcej niż 5 000 zł.

Jaka jest pula środków zarezerwowanych na ten cel w 2021 roku?

Jest to pilotażowy program. Miasto Zielonka przeznaczyło w 2021 roku na dotacje dla mieszkańców do wykonania instalacji gazowych w sumie 50 000 zł, czyli co najmniej 10 inwestycji uzyska wsparcie finansowe.

Jak uzyskać dofinansowanie?

Należy wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie wraz z załącznikami, składając go w Urzędzie Miasta Zielonka (liczy się data wpływu do UM Zielonka):

  • w wersji papierowej – osobiście lub przesłać do Urzędu Miasta Zielonka, na adres:ul. Lipowa 5, 05-220 Zielonka,
  • lub w wersji elektronicznej – za pośrednictwem platformy ePUAP, na skrytkę Urzędu Miasta Zielonka: /UMZielonka/skrytka (w przypadku Wnioskodawców posiadających minimum profil zaufany).

Wnioski przesłane za pośrednictwem e-maila nie będą rozpatrywane.

Na jaki cel mogę uzyskać dofinansowanie?

Dotacja ze środków z budżetu Miasta Zielonka może być przyznana na wykonanie indywidualnej instalacji gazowej w istniejącym i użytkowanym budynku/ lokalu, które z racji na brak przyłącza gazowego ogrzewane są z wykorzystaniem nieekologicznych źródeł ciepła.

Dofinansowaniu podlegać będą koszty prac projektowych (zaprojektowania) oraz robót budowlanych niezbędnych do wybudowania wewnętrznej instalacji gazowej budynku/ lokalu, poniesione przez wnioskodawcę celem wpięcia budynku/ lokalu do sieci gazowniczej.

Dofinansowaniu nie będą podlegać koszty prac projektowych oraz robót budowlanych niezbędnych do wykonania indywidualnych instalacji gazowych budynków/ lokali – w przypadku budynków odebranych, oddanych do użytkowania i użytkowanych przez okres minimum 5 lat, liczonych wstecz od dnia 1 stycznia każdego roku obowiązywania Programu.

Czy mogę wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie, w sytuacji gdy wykonanie instalacji gazowej nastąpiło przed przyjęciem przez Radę Miasta Zielonka Programu lub przed wystąpieniem z wnioskiem o dofinansowanie do Miasta Zielonka?

Niestety nie. Dofinansowanie dotyczy wydatków poniesionych przez Wnioskodawcę w okresie: od dnia zawarcia umowy o udzielenie dotacji, do dnia 31 października roku kalendarzowego, w którym udzielona została dotacja. Wydatki poniesione przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji niestety nie mogą być przedmiotem dofinansowania ze środków z budżetu Miasta Zielonka. 

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
baner program lemur dla przedszkola.png
szczepienia.png
koronawirus copy.png
dyżur.png
deklaracja dostępności cyfrowej.png
b1.png
b2.png
b3.png
unia button maly.png
telefony alarm.png
bilet.png
nsp_250x250px.jpg
spis.png
II tunnel.png
SMOG.png
geo_m.jpg
ochrona danych.png
baner Podatki SMS Email.jpg
baner_eko_zielonka5.jpg
c1.png
baner niskoemi.png
c2.png
poradnictwo rodzinne.png
c5.png
c3.png
c4.png
ob_cyw.png
baner hałas przy s8.png
newsletter.png
rewitalizacja2.jpg
bgov_2017.png
wrotamazowsza.png
zielonka_archiw2.jpg
Kontakt
ul. Lipowa 5
05-220 Zielonka
tel. Centrala:(22) 761 39 00
fax. (22) 761 39 35
baner www UE.png
Godziny pracy urzędu:
poniedzialek:    8.00-17.00
wtorek-czwartek:    8.00-16.00
piątek:    8.00-15.00
Konto bankowe:
Banko PKO BP
59 1020 1026 0000 1302 0260 8149
125-133-48-16
NIP:
013269730
REGON: