Pogoda
ban-organizacje pozarzadowe.png
ban-fundusze-europejskie.png
ban-inwestycje.png
ban-karta-duzej-rodziny.png
ban-zapytaj-burmistrza.png
ban-sms-zielonka.png
ban-karta-mieszkanca.png
ban-r500plus.png
ban-fo.png
ban-konsultacje.png
ban-dobrystart2.png
logo.png
                 
 
baner uchwała krajobrazowa.jpg
Transmisja XXIV Sesji Rady Miasta Zielonka

Zapraszamy do oglądania XXIV Sesji Rady Miasta Zielonka, która rozpocznie się 30 września 2020 r., o godz. 18.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Miasta Zielonka.
 3. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Zielonka o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zielonka z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym podsumowanie wypoczynku dzieci i młodzieży podczas wakacji.
 5. Sprawozdanie z działalności Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o. za rok 2019.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zielonce za okres od dnia 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. (Druk Nr 235)
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2020. (Druk Nr 236)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Zielonka na lata 2020-2029. (Druk Nr 237)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie …% bonifikaty od ceny ustalonej na podstawie operatu szacunkowego przy sprzedaży ¼ udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkaniowego. (Druk Nr 238)
 10. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/317/09 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 marca 2009 r. (Druk Nr 239)
 11. Zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
 12. Zamknięcie sesji.
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
baner program lemur dla przedszkola.png
Image4.png
deklaracja dostępności cyfrowej.png
b1.png
b2.png
b3.png
baner_tel_alarm.png
baner bilet.png
wybory2020.png
wybory samorządowe ponowne 2020.png
geo_m.jpg
ochrona danych.png
baner Podatki SMS Email.jpg
baner Unia.jpg
baner_eko_zielonka5.jpg
c1.png
baner niskoemi.png
c2.png
c5.png
c3.png
c4.png
ob_cyw.png
baner hałas przy s8.png
newsletter.png
rewitalizacja2.jpg
bgov_2017.png
wrotamazowsza.png
zielonka_archiw2.jpg
Kontakt
ul. Lipowa 5
05-220 Zielonka
tel. Centrala:(22) 761 39 00
fax. (22) 761 39 35
baner_dolny_unia.jpg
Godziny pracy urzędu:
poniedzialek:    8.00-17.00
wtorek-czwartek:    8.00-16.00
piątek:    8.00-15.00
Konto bankowe:
Banko PKO BP
59 1020 1026 0000 1302 0260 8149
125-133-48-16
NIP:
013269730
REGON: