Pogoda
ban-organizacje pozarzadowe.png
ue.png
ban-inwestycje.png
ban-karta-duzej-rodziny.png
ban-zapytaj-burmistrza.png
ban-sms-zielonka.png
ban-karta-mieszkanca.png
ban-r500plus.png
ban-fo.png
ban-konsultacje.png
ban-dobrystart2.png
logo.png
                 
 
baner-1000x90-2.11.2020-piece-timeline.gif
grafika
Inne
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Czytaj komentarze (159)
grafika

Wpisz kod z obrazka

First page
1
Last page
2020-10-12 21:38:14 Dariusz Janc ul Poniatowskiego 30 zielonka darbroda@gmail.com tel507 095 609
Uwaga
Szanowny Panie Burmistrzu. Proszę zwrócić uwagę urzędniczce pracującej dnia 12 października 2020 w okienku "USC" by starała się grzeczniej odnosić do swoich chlebodawców, o godz 15:45 nie uprzejmie obsługiwała moją małżonkę. Z pozdrowieniami
2020-10-20 09:22:16 Kamil Michał Iwandowski - Burmistrz Miasta Zielonka
Szanowny Panie, dziękuję za zgłoszenie. Serdecznie przepraszam za zaistniałą sytuację. Nieustannie dążymy do podnoszenia jakości obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miasta Zielonka, wprowadzane są nowe procedury mające na celu zapobieganie takim właśnie sytuacjom. Pracownik został pouczony w zakresie obowiązujących w Urzędzie standardów jakości obsługi mieszkańców.
2020-09-17 12:30:36 Mieszkanka Zielonki z zawodu Nauczyciel Przedszkolny oraz matka dzieci chodzących do przedszkola nr 4 na Staszica !!!
W poszukiwaniu ofert pracy
Panie Burmistrzu, jakiś czas temu pisał Pan o rekrutacjach na wolne stanowiska pracy w urzędzie i jednostkach miejskich i tym, że zatrudnienie odbywa się wg określonych w prawie zasad. W związku z tym, proszę o wskazanie tych zasad w kontekście dwóch nowo przyjętych osób w Przedszkolu Miejskim nr 4. Według jakich zasad zostali przyjęci ostatnio nowi pracownicy w przedszkolu nr 4 na Staszica ? Chodzi o stanowisko pomoc nauczyciela oraz dozorcę. Czy konkurs był rozpisany? Gdzie został opublikowany? Jakie były kryteria doboru właśnie tej pomocy nauczycielskiej? I jakie wymogi spełniła zatrudniona Pani? Czy ma wykształcenie oraz doświadczenie niezbędne do wykonywanego zawodu? O Dozorcy nie wspomnę, bo nawet nie jestem w stanie wyobrazić sobie jakie muszą być wymogi rekrutacyjne. Panie Burmistrzu, apeluję, gdzie są publikowane konkursy w jednostkach Panu podległym ? Niech się Pan w końcu ogarnie i ruszy ten temat !
2020-10-13 13:33:03 Kamil Michał Iwandowski - Burmistrz Miasta Zielonka
Szanowna Pani, w Miejskim Przedszkolu nr 4 została przyjęta osoba na stanowisko woźnej. Zgodnie z zapisami ustawowymi, nie jest to stanowisko urzędnicze, wymagające przeprowadzenia procedury naboru w trybie konkursu.
2020-08-31 21:57:04 Michał
15. sierpnia
Dwa tygodnie temu zadałem pytanie o liczbę flag wywieszonych przez Urząd Miasta z okazji zwycięskiej bitwy, która miała miejsce na przedpolu Zielonki. Czy mógłbym prosić o odpowiedź?
2020-10-13 14:16:01 Kamil Michał Iwandowski - Burmistrz Miasta Zielonka
Szanowny Panie, uprzejmie informuję, iż na terenie Zielonki, w dniach 30 lipca - 17 sierpnia na terenie Miasta Zielonka wywieszonych było ponad 100 flag.
2020-08-17 21:17:07 Michał
100 lat Bitwy Warszawskiej
Szanowny Panie Burmistrzu czy mógłbym się dowiedzieć ile białoczerwonych flag powiesił Urząd Miasta dla uczczenia zwycięstwa na przedpolu Zielonki?
2020-10-13 13:56:55 Kamil Michał Iwandowski - Burmistrz Miasta Zielonka
Szanowny Panie, informuję, iż na terenie Zielonki zostało wywieszonych ponad 100 flag na ulicach: Kolejowej, Lipowej, Paderewskiego, Mareckiej, Wolności, Wyszyńskiego, Jagiellońskiej oraz Piastowskiej.
2020-07-23 20:23:15 Agnieszka
Opłata śmieciowa a zużycie wody
Witam. posiadam rodzinę wielodzietną. Z czego wszyscy są zgłoszeni do opłaty za śmieci , od tego czasu co weszła ustawa śmieciowa. Koszt jaki płacimy jest wysoki za odbiór śmieci. Wiem, że Państwo pracuja nad zmianą naliczania opłaty za śmieci na uzależnione od zużycia wody. W naszym przypadku nie rokuje to nic dobrego tylko znaczną podwyzkę ceny za odbiór śmieci. Zużywamy sporo wody, jest to podyktowane róznymi czynnikami. Jak sie UM a szczególnie RM ustosunkuje do problemu, jeśl zmiana naliczania kosztów spowoduje podwyżkę opłaty , która dla nas jest już i tak wysoka.
2020-08-24 08:01:30 Kamil Michał Iwandowski - Burmistrz Miasta Zielonka
Szanowna Pani, taki system naliczania opłaty - od zużycia wody wprowadzono w ostatnim czasie w Markach i Wołominie. Biorąc powyższe pod uwagę przyglądamy się wprowadzonemu systemowi u naszych sąsiadów (jakie ma plusy/minusy). Na chwilę nie została podjęta przez Radę Miasta Zielonka żadna uchwała w powyższej sprawie. Rozpatrujemy różne możliwości i o nich dyskutujemy, aktualnie zbieramy informacje o funkcjonowaniu tego systemu u naszych sąsiadów. Trzeba zaznaczyć, iż system naliczania opłaty od zużycia wody jest najbardziej sprawiedliwą metodą wśród tych możliwych a określonych w ustawie. Zdajemy sobie sprawę, że opłata za śmieci w przypadku rodzin wielodzietnych stanowi znaczące obciążenie i w całej rozciągłości rozumiemy te problemy. Jednak jako samorząd jesteśmy zobowiązani do wdrażania prawa. W tym konkretnym przypadku nasz ustawodawca określił we właściwej ustawie jakie obowiązki spoczywają na każdym obywatelu i ponadto założył zasadę generalną, że każdy śmieci produkuje i musi za nie płacić.
2020-07-01 00:42:48 Anna
covid
na początku pandemii Urząd przygotował duzy plakat informacyjny. Teraz zauważam,że już w sklepach nikt się do tego nie stosuje - nie nosi się maseczek, rękawiczek - to jest brak wrażliwości na ludzi starszych, dla których wirus jest śmiertelnym niebezpieczeństwem. Słyszałem, że w innych gminach sa okresowe kontrole w sklepach co do przestrzegana zasad. Może i u nas? (Chrońmy naszych dziadków)
2020-07-17 13:34:29 Kamil Michał Iwandowski - Burmistrz Miasta Zielonka
Szanowna Pani, instytucją uprawnioną do kontrolowania i przestrzegania obostrzeń sanitarnych związaną z COVID-19 jest Policja oraz Stacja Sanitarno Epidemiologiczna. Jeśli widzi Pani nieprawidłowości należy je zgłaszać właśnie do tych organów. Jako samorząd podjęliśmy szereg działań wykraczających poza te konieczne określone w przepisach szczegółowych m.in. wystąpiliśmy do z kampanią informacyjną do naszych lokalnych przedsiębiorców (informując ich o konieczności zachowania reżimu sanitarnego), ale ponadto przekazywaliśmy wszystkim mieszkańcom naszego miasta darmowe maseczki, które trafiły do wszystkich skrzynek pocztowych naszych mieszkańców, jak również były do darmowego pobrania w 3 miejscach przestrzeni publicznej.
2020-06-24 22:33:56 Janusz jano.tomaszek@interia.pl
Nocne strzelanie na poligonie
Czy włodarze miasta mogą załatwić z wojskowymi trepami, żeby ci z nocnym strzelaniem i testami wynieśli się na inny poligon? Np. do Drawska.? Czy cisza nocna ich nie obowiązuje?
2020-07-17 13:38:37 Kamil Michał Iwandowski - Burmistrz Miasta Zielonka
Szanowny Panie, jednostka Wojskowa w Zielonce jest niezależnym organem, nie jest powiązana z Urzędem Miasta Zielonka, w związku z powyższym nie mamy żadnego wpływu na proces szkoleniowy tejże instytucji, takowy ma Ministerstwo Obrony Narodowej. Niemniej jednak ze względu na państwa zgłoszenia, zwrócimy się do Ministerstwa z prośbą o planowanie ćwiczeń na poligonie w innych porach niż nocne. Ponadto dla pełnej wiedzy, muszę stwierdzić, iż teren poligonu jest terenem zamkniętym (mimo, że znajduje się w granicach administracyjnych gminy Zielonka) i Burmistrz Miasta Zielonka nie ma żadnego wpływu na to co dzieje się na terenie wyjętym spod jego jurysdykcji.
2020-06-18 10:47:00 Monika
Panie Burmistrzu, gdzie i kiedy informował Pan o wyłączeniu oświetlenia w nocy na zielonkowskich ulicach. Usłyszałam ostatnio Pana wypowiedź, gdzie stwierdził Pan że wielokrotnie mieszkańcy byli o tym fakcie informowali i coś mi tu nie pasuje???
2020-07-21 10:42:02 Kamil Michał Iwandowski - Burmistrz Miasta Zielonka
Szanowna Pani, wielokrotnie informowałem o wyłączeniu oświetlenia ulicznego od godz. 2:00. Niestety sytuacja w której znalazły się wszystkie samorządy, zmusiły również i nas do podejmowania decyzji, które powodować mają oszczędności w miejskim budżecie, z jednoczesnym zaznaczeniem niewstrzymywania realizacji zadań własnych gminy lub rozpoczętych już inwestycji. Wiele gmin, również tych okolicznych zdecydowało się w ramach tworzenia oszczędności właśnie do wyłączeń oświetlenia miejskiego. W naszym przypadku aktualnie wyłączenie następuje o godz. 2:00 w nocy i nie jest już włączane o poranku, ze względu na wczesny wschód słońca. Jeżeli chodzi o informowanie o wyłączeniu oświetlenia ulicznego - informowałem o tym w czasie wielu dyżurów burmistrza on-line oraz za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej Miasta oraz portali społecznościowych.
2020-06-10 10:22:26 ...
Młodzi do pracy w Zielonce !
Szanowny Panie Burmistrzu, wiem że unika Pan odpowiedzi na pytania anonimowe, ale nie mniej jednak, chciałbym poruszyć kwestię zatrudnienia emerytów w Urzędzie w Zielonce, jak również w jednostkach jemu podległym. Czy jest szansa, że wyśle Pan w końcu naszych emerytów pracujących w Urzędzie, w szkołach, w przedszkolach i pozostałych jednostkach organizacyjnych na zasłużone emerytury? Przecież Ci ludzie naprawdę mają z czego żyć i chodzą do pracy tylko dla rozrywki a wcale ich efektywność nie jest zadawalająca. Tylko i wyłącznie wyrobione przez lata układy z osobami decyzyjnymi, jest podstawą ich zatrudnienia na emeryturze. Skończmy w końcu z tym kolesiostwem, układami i zatrudnianiem osób po znajomości jak to się cały czas dzieje np. … Zaś najważniejszy jest fakt, że takimi praktykami blokujecie Państwo szanse na rozwój młodych, którzy chcą się uczyć, rozwijać i pracować w naszej gminie a nie mają żadnej szansy na to, ponieważ nikt ich nie chce wdrażać i nie ma wolnych etatów, bo emeryci je blokują. W dobie aktualnego kryzysu młodzi tracą pracę, stając się bezrobotnymi a my zapewniamy emerytom rozrywkę na emeryturze, poprzez umożliwianie im wyjście z domu do pracy? Czy na tym polega opieka nad naszymi seniorami ? Panie Burmistrzu, przecież Ci ludzie mają za sobą lata pracy, także przysługuje im emerytura a my młodzi za chwile zostaniemy bez środków do życia z rodzinami na utrzymaniu. Szanowny Panie Burmistrzu, pomimo Pana młodego wieku, daliśmy Panu szanse na zatrudnienie w naszej gminie i to na najwyższym stanowisku, więc proszę dać szansę, również nam młodych, na zatrudnienia a my udowodnimy Państwu, że nie jesteśmy gorszymi pracownikami od osób zatrudnionych w naszych jednostkach w wieku powyżej 60+ . Z poważaniem
2020-07-17 13:57:09 Kamil Michał Iwandowski - Burmistrz Miasta Zielonka
Szanowny Panie, Szanowna Pani, uprzejmie informuję, iż w Urzędzie Miasta Zielonka rekrutacje prowadzone są według koniecznych potrzeb. Informacje dotyczące rekrutacji umieszczane są na stronie internetowej Miasta, Biuletynie Informacji Publicznej oraz profilu na Facebooku. Na podstawie wyników dotychczasowych procesów rekrutacyjnych, można stwierdzić, iż młode osoby również dostają pracę w naszych jednostkach oczywiście po wcześniejszym odbyciu rozmowy rekrutacyjnej i spełnieniu wymagań zawartych w ogłoszeniu o pracę. Każda osoba zainteresowana ogłoszeniem o wolnym stanowisku pracy może zgłosić swoją aplikację, jednak nie zawsze taka aplikacja spełnia wymogi określone w ogłoszeniu o wolnym stanowisku pracy. Zatrudnienie w administracji publicznej odbywa się wg określonych w prawie zasad. Trzeba również zaznaczyć, iż przechodzenie pracowników na emeryturę również jest określone w prawie. Chcę podkreślić, iż żadna osoba nie jest dyskryminowana w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Urząd Miasta lub jednostki miejskie. Zachęcam tym samym do śledzenia naszej strony internetowej oraz BIPu i uczestnictwo w ogłoszonych procesach rekrutacyjnych.
2020-03-29 16:53:52 Michał
pytania
Panie Burmistrzu czy odpowiada Pan na wszystkie pytania na tej stronie?
2020-05-28 12:32:32 Kamil Michał Iwandowski - Burmistrz Miasta Zielonka
Szanowny Panie, serdecznie przepraszam za opóźnienie w udzielaniu odpowiedzi w tym miejscu. Wynika to z przejściowych deficytów kadrowych w komórce odpowiedzialnej za komunikację społeczną. Obecnie poszukujemy pracownika do Biura Komunikacji Społecznej i Promocji. Mamy kilka kanałów komunikacji. Najczęściej używany przez mieszkańców jest portal społecznościowy Facebook, na którym staramy się udzielać odpowiedzi na bieżąco. Wszelkie pytania tudzież problemy, poza tradycyjną formą pisemną, mieszkańcy naszego miasta mogą również zgłaszać drogą elektroniczną na adres mailowy um@zielonka.pl. Dodam, iż od początku kadencji funkcjonuje również oficjalny profil Burmistrza Miasta Zielonka na Facebooku. Staram się w miarę możliwości czasowych odpowiadać na Państwa komentarze, które się tam pojawiają. Ponadto w okresie pandemii został uruchomiony wirtualny czat z burmistrzem, w czasie którego odpowiadam na pytania nadesłane na specjalny adres mailowy panelpytan@zielonka.pl.
First page
1
Last page
baner program lemur dla przedszkola.png
Kontakt
ul. Lipowa 5
05-220 Zielonka
tel. Centrala:(22) 761 39 00
fax. (22) 761 39 35
baner www UE.png
Godziny pracy urzędu:
poniedzialek:    8.00-17.00
wtorek-czwartek:    8.00-16.00
piątek:    8.00-15.00
Konto bankowe:
Banko PKO BP
59 1020 1026 0000 1302 0260 8149
125-133-48-16
NIP:
013269730
REGON: