Pogoda
ban-organizacje pozarzadowe.png
ban-fundusze-europejskie.png
ban-inwestycje.png
ban-karta-duzej-rodziny.png
ban-zapytaj-burmistrza.png
ban-sms-zielonka.png
ban-karta-mieszkanca.png
ban-r500plus.png
ban-fo.png
ban-konsultacje.png
ban-dobrystart2.png
logo.png
                 
 
Zima w Mieście.png
grafika
Projekty unijne i zewnętrzne w trakcie realizacji

"Maluch plus - Edycja 2019"

Rządowy program na rzecz rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku Miejskim w Zielonce
Źródło finansowania: środki krajowe.

***

"ABC... Uczę się..."

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT

***

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

Zakup książek do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 4 w Zielonce.
Źródło finansowania: środki krajowe.

***

"Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF"

Projekt partnerski współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT – typ projektów: „Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – ZIT – Ścieżki i infrastruktura rowerowa"

***

Projekt partnerski pn.: "Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT

***

Projekt partnerski pn.: "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT

"Poprawa jakości przestrzeni publicznej oraz środowiska miejskiego w Zielonce poprzez kompleksowy rozwój terenów zieleni"

Projekt obejmuje wzbogacenie i zharmonizowanie zieleni miejskiej, jak również zagospodarowania zielonej przestrzeni publicznej tak, aby była przyjaznym miejscem rekreacji i integracji mieszkańców.
Projekt obejmuje siedem lokalizacji: Glinianki, park Dębinki, skarpa obok Urzędu Miasta Zielonka, plac Jana Pawła II, osiedle Długa (pomiędzy blokami 9, 13, 17 i ul. Długą), Skwer im. Armii Krajowej, teren rekreacji przy ul. Wojska Polskiego (teren „po Koszarowcu”).

Pozyskane środki finansowe: 2,9 mln zł
Źródło finansowania: UE, FS w ramach
POIiŚ 2014-2020

***

"Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza oraz rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę podziemnego parkingu „Parkuj i Jedź” w Zielonce"

Projekt budowy jednopoziomowego parkingu podziemnego pod bazarkiem w Zielonce, czyli na terenie bezpośrednio sąsiadującym ze stacją kolejową, przewiduje stworzenie parkingu dla około 90 samochodów i kilkudziesięciu rowerów, z wjazdem na parking od strony ulicy ks. Abramskiego. Projekt poprzedziły konsultacje społeczne, wybór koncepcji i spotkania z mieszkańcami.

Pozyskane środki finansowe: 7,2 mln zł
Źródło finansowania: UE, EFRR oraz budżet państwa, w ramach  RPOWM 2014-2020

***

"e-urząd - urząd przyjazny mieszkańcom"

Działania w zakresie opracowania i wprowadzenia e-usług. Projekt partnerski, którego Liderem jest Gmina Wieliszew, a partnerami Zielonka i Radzymin.

Dofinansowanie 1,1 mln zł
Źródło: UE, EFRR w ramach RPOWM 2014-2020

***

"OZE w Zielonce i w Tłuszczu"

Przedmiotem projektu jest w instalacja w gospodarstwach domowych w Zielonce instalacji odnawialnych źródeł energii np. kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła).  

Dofinansowanie dla Zielonki ok.: 1,5 mln zł
Źródło finansowania: UE, EFRR w ramach RPOWM 2014-2020

***

„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Zielonce”

Projekt obejmował termomodernizacje obiektu poprzez: ocieplenie ścian, dachów; wymianę okien i drzwi zewnętrznych; wymianę oświetlenia na energooszczędne; przebudowę systemu grzewczego, budowę i przebudowę systemu wentylacji wraz z rekuperacją.

Pozyskane środki finansowe: 1,1 mln zł
Źródło finansowania: UE, EFRR w ramach RPOWM 2014-2020

***


„Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach  ZIT WOF”

Przedmiotem projektu jest budowa ścieżek rowerowych i parkingów rowerowych na terenie Zielonki.

Pozyskane środki finansowe: 2,2 mln zł
Źródło finansowania: Fundusze Europejskie

***


„Rozwój infrastruktury PSZOK w Zielonce”

Projekt przewiduje nowe zagospodarowanie przestrzeni Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Krzywej 18. Miasto oczekuje na podpisanie umowy.
Pozyskane środki finansowe: 318 tys. zł
Źródło finansowania: Fundusze Europejskie

***

 „E-mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” Projekt partnerski wspierający edukację cyfrową dorosłych (osoby 55+)

***

„Bliżej rynku pracy – zintegrowany system doradztwa edukacyjno-zawodowego ZIT WOF”.

Projekt partnerski w zakresie profesjonalnego doradztwa zawodowego dla uczniów Miejskiego Gimnazjum.

***

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
baner program lemur dla przedszkola.png
Kontakt
ul. Lipowa 5
05-220 Zielonka
tel. Centrala:(22) 761 39 00
fax. (22) 761 39 35
baner_dolny_unia.jpg
Godziny pracy urzędu:
poniedzialek:    8.00-18.00
wtorek-czwartek:    8.00-16.00
piątek:    8.00-15.00
Konto bankowe:
Banko PKO BP
59 1020 1026 0000 1302 0260 8149
125-133-48-16
NIP:
013269730
REGON: