INTERNETOWY PLAN MIASTA

plan miasta

ROZKŁADY JAZDY

   
 
PKP


 W niedzielę 30 listopada 2014 r. odbędzie się II tura wyborów Burmistrza Miasta Zielonka w kadencji 2014-2018, ponieważ w I turze głosowania 16 listopada, żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości 50% głosów. Lokale wyborcze będą czynne w godzinach od 7:00 do 21:00.

 

 Informujemy o planowanych przez dostawcę energii przerwach w dostawie prądu w Zielonce w piątek 28 listopada w godz. 08.00-10.00, ulice: Lipowa (od Długiej do Abramskiego), Abramskiego, Rzeczna, Długa (od Lipowej do Bema), Dębowa, Wolności, Przemysłowa, osiedle Wolności.

 Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: budowa drogi wojewódzkiej nr 631 w ciągu ulic Marsa – Żołnierska na odcinku: węzeł Marsa – granica miasta (km 0+000 – km 4+820,93) etap II.

 

 Urząd Miasta Zielonka zrealizował przebudowę boiska wraz z odwodnieniem przy Miejskim Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Zielonce. Koszt prac to 370 tys. zł, z czego 182 tys. zł pokryło Ministerstwo Sportu i Turystyki, w ramach dofinansowania udzielonego Gminie Zielonka.

 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 21 listopada 2014 r., w sprawie ponownego rozpatrzenia sprawy o stwierdzeniu nieważności decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na modernizacji linii kolejowej E-75 Rail Baltica...

 

 Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2014. 518 ze zm.) Burmistrz Miasta Zielonka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce i parafia MB Częstochowskiej w Zielonce zapraszają w niedzielę 30 listopada na spotkania autorskie poety Krzysztofa Cezarego Buszmana. Piękno każdego utworu, porywająca klasyczna forma, wspaniała tematyka. Jak w każdej wielkiej poezji, autor porusza tematy dotykające każdego z nas.

 

 W poniedziałek 1 grudnia 2014 r. o godz. 18.00 w Urzędzie Miasta Zielonka odbędzie się I sesja Rady Miasta Zielonka kadencji 2014-2018. Nowo wybrani radni złożą ślubowanie i wybiorą przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady.

 Gmina Zielonka informuję, że rozpoczyna rekreutację, w ramach realizacji projektu pt. "Integr@cja - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Zielonka", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

 

 Urząd Miasta Zielonka ogłosił przetarg, który wyłoni przewoźnika dla linii miejskich LZ-1 i LZ-2 w 2015 r. Do końca roku można nimi podróżować bezpłatnie. Od 1 stycznia 2015 r. darmowe przejazdy liniami LZ-1 i LZ-2 możliwe będą tylko za okazaniem Karty Mieszkańca.

KALENDARIUM

Listopad
Pn Wt Śr Cz Pt So
Nd
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30