INTERNETOWY PLAN MIASTA

plan miasta

ROZKŁADY JAZDY

   
 
PKP


 Na podstawie § 6 ust.1 statutu Miejskiej Rady Seniorów w Zielonce zwołuje się II posiedzenie w dniu 30 lipca 2014 r. o godz. 17.00 w siedzibie Urzędu Miasta Zielonka przy ul. Lipowej 5 – Sala Konferencyjna. Posiedzenie ma charakter otwarty.

 

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie zawiadamia Strony, że postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 449 relacji Warszawa Rembertów - Zielonka od km 16,045 do km 19.350 - odcinek 1a nie zostanie wydane w określonym terminie. Nowy termin  został wyznaczony do dnia 26.09.2014 r.

 W czwartek 24 lipca 2014 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów w Zielonce utworzonej uchwałą Nr XLII/474/14 Rady Miasta Zielonka z dnia 24 kwietnia 2014 r. Wybrano przewodniczącego, zastępce oraz sekretarza Miejskiej Rady Seniorów w Zielonce.

 

 Urząd Miasta Zielonka informuje, że w środę 30 lipca 2014 r. w Zielonce Północnej oraz Zielonce Południowej odbędzie się dodatkowy odbiór odpadów zmieszanych. Odpady należy wystawić do godz. 7.00 w dniu odbioru.

 W związku z okresem urlopowym w okresie od 28 lipca do 11 sierpnia zmianie ulegają godziny pracy rejestracja specjalistyki ambulatoryjnej w Miejskim Ośrodku Zdrowia w Zielonce.

 

 Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadamia, iż decyzją z dnia 22 lipca 2014 r., odmówiono stwierdzenia nieważności decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 6 października 2009 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na modernizacji linii kolejowej E-75 na odcinku Warszawa-Białystok-Sokółka w granicach województwa mazowieckiego według wariantu 1+.

 W związku z pracami związanymi z budową odcinka kanalizacji deszczowej łącznie z dwoma wpustami w ul. Paderewskiego, uprzejmie informujemy, że w dniach od poniedziałku 28 lipca do poniedziałku 4 sierpnia skrzyżowanie ul. Paderewskiego z ul. Bankową będzie wyłączone z ruchu drogowego. Za utrudnienia przepraszamy.

 

 Stowarzyszenie Polskich Kombatantów Oddział Zielonka oraz Burmistrz Miasta Zielonka serdecznie zapraszają na uroczystość upamiętniającą 70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, która odbędzie się 1 sierpnia 2014 r. o godz. 17.00 pod pomnikiem Armii Krajowej przy ul. Kolejowej. W trakcie uroczystości odbędzie się symboliczne nadanie nazwy Skwerowi Armii Krajowej.

 Burmistrz Miasta Zielonka zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Centrum Miasta Zielonka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Uwagi należy składać na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 sierpnia 2014 r.

 

 Informujemy o planowanych przez dostawcę energii przerwach w dostawie prądu w Zielonce w piątek 25 lipca w godz. 08.00-18.00, ulice: Chopina, Kilińskiego, Kochanowskiego, Żwirki i Wigury, Wyszyńskiego.

KALENDARIUM

Lipiec
Pn Wt Śr Cz Pt So
Nd
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03

WYDARZENIA

2014-07-30 godzina: 17:00